Historisk arkiv

Endring av statuttene for St. Olavsmedaljen med ekegren og krigsmedaljen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen kan nå tildeles for innsats under krig eller væpnet konflikt.

Statuttene for alle de tre medaljene markerer anerkjennelse for tapperhet og lederskap langt ut over det som kan forventes i gitte situasjoner. Kravene til innsats er ”særlig fremragende” for Krigskorset (statutter) med sverd, ”fremragende” for St. Olavsmedaljen med ekegren og ”særlig” for Krigsmedaljen.

Nye statutter for St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen skal ikke påvirke den historiske gjennomgang av innsats i 1940-45.

For spørsmål kontakt pressevakta på tlf  23 09 60 11.