Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet

Nye panservogner til Hæren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen legger fram en investeringsproposisjon for Stortinget om nyanskaffelse og ombygging av panservogner til Hæren. – Denne investeringen vil gi Panserbataljonen og Telemark bataljon økte kapasiteter og styrke Hæren vesentlig på materiellsiden, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Regjeringen legger fram en investeringsproposisjon (Prop. 73 S (2011-2012)) for Stortinget om nyanskaffelse og ombygging av panservogner til Hæren. – Denne investeringen vil gi Panserbataljonen og Telemark bataljon økte kapasiteter og styrke Hæren vesentlig på materiellsiden, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Regjeringen vil med denne investeringen gi Panserbataljonen og Telemark bataljon økte kapasiteter og dekke opp for mangler i strukturen av middelstunge panservogner. Proposisjonen skal nå oversendes Stortinget for videre behandling

- Forsvaret har de siste årene fått modernisert sitt materiell, spesielt på sjøsiden. Som mange vet har vi nå også foreslått en anskaffelse av nye kampfly til Luftforsvaret. Jeg er derfor stolt av at vi nå i tråd med våre fornyelsesplaner ønsker å investere i underkant av 10 mrd. kroner for å gi Hæren 146 ombygde/nye panservogner av type CV-90, sier forsvarsministeren.

De nye og ombygde vognene vil gi Hæren et betydelig løft i form av bedret kampkraft og økt beskyttelse for mannskapene som opererer dem. Nye kapasiteter vil være bl.a. økt minebeskyttelse, nettverksintegrering, bedre egenbeskyttelse i form av fjernstyrt våpenstasjon og gummibelter for økt fremkommelighet.

Hæren har i dag 103 stk. CV-90 stormpanservogner som alle skal bygges om. Prosjektet skal i alt levere 146 ombygde/nye CV-90-vogner. Vognene ble anskaffet fra midten av 1990-tallet, og har vært en driftssikker og pålitelig vogn for Hæren. Vognene blir basert på en kombinasjon av nye CV-90-skrog, oppgraderte og ombygde CV-90-skrog (dvs. de 103 stk. eksisterende) og oppgraderte kanontårn. Det planlegges i tillegg anskaffet bl.a. ubemannede bakke- og luftfarkoster, ulike marksensorer og kommunikasjonssystem.

- Denne anskaffelsen vil ha stor betydning for norsk industri, da norske leverandører bidrar med delmateriell. I tråd med Forsvarsdepartementets retningslinjer for industrielt samarbeid ved kjøp fra utenlandske leverandører er det krevd gjenkjøp/industrisamarbeid for 100 % av verdien av kontrakten, avslutter Eide.