Historisk arkiv

Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Sju offiserer er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan.

Sju offiserer er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan.

Brigader Torgeir Gråtrud er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for fremragende ledelse og tapperhet.

Løytnant Christian Lian er tildelt Krigsmedaljen og en stjerne post mortem for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under flere operasjoner.

Fenrik Henrik Krogseth Jahre, kapteinløytnant Tommy Olsen, orlogskaptein Frode Singstad og fenrik Fredrik Femtehjell Friberg er tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamphandlinger i 2010.

– I statsråd 16. mars i år ble det fastsatt nye statutter for St. Olavsmedaljen med ekegren og av Krigsmedaljen.  Jeg er meget glad for nå å kunne tildele disse medaljene til noen av våre dyktige soldater. De har ved flere anledninger utvist ekstraordinær innsats i meget vanskelige situasjoner, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.