Historisk arkiv

100 millioner kr ekstra til vedlikehold av Forsvarets forlegninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2013

- Flere tusen vernepliktige og ansatte vil oppleve konkrete forbedringer i sin hverdag som følge av disse tiltakene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarsbygg forsterker arbeidet med å forbedre bygningsmassen til glede for brukerne i Forsvaret. Tildelingen på 100 millioner kroner er en dobling av midlene som er bevilget i budsjettet for 2013. Det har tidligere vært gjennomført løft for å gjennomføre trivselsfremmende tiltak for mannskapsforlegninger – det såkalte kaserneløftet.

De 100 millionene skal gå til trivselsfremmende vedlikeholdstiltak på mannskapsforlegninger, befalsforlegninger og boliger for Forsvarets soldater og ansatte. Tiltakene prioriteres ut fra hvor behovet er størst og forutsetningene for gjennomføring er til stede i form av konkrete, målbare positive effekter både på bygningenes tilstandsgrad og for leietakerne i bygningene.

Tiltakene er geografisk spredt over hele landet, og omfatter blant annet rehabilitering av våtrom og kjøkken, utskifting av dører og vinduer, belysning, kjøle- og ventilasjonsanlegg, samt brannvarslingsanlegg.

Bildet er fra en oppusset kaserne på Skjold
Bildet er fra en oppusset kaserne på Skjold (Forsvarsbygg/Studio Fotografica, Ketil Jacobsen)