Historisk arkiv

En milepæl i F-35-anskaffelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Dette har vi ventet lenge på. Nå begynner endelig kjøpet av kampflyene som fra 2017 skal begynne å erstatte F-16 etter nesten 40 års tjeneste for Norge. Dette er et ytterligere og svært betydelig skritt i den omfattende moderniseringen av Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter at regjeringen fredag bad Stortinget om bestillingsfullmakt for de første seks F-35-flyene i den såkalte hovedanskaffelsen.

 
(Forsvarsdepartementet)
  • Regjeringen ber Stortinget om bestillingsfullmakt for de seks første flyene i hovedanskaffelsen

- Dette har vi ventet lenge på. Nå begynner endelig kjøpet av kampflyene som fra 2017 skal begynne å erstatte F-16 etter nesten 40 års tjeneste for Norge. Dette er et ytterligere og svært betydelig skritt i den omfattende moderniseringen av Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter at regjeringen fredag bad Stortinget om bestillingsfullmakt for de første seks F-35-flyene i den såkalte hovedanskaffelsen.

- Selv om de flyene vi allerede har fullmakt til å bestille på alle måter er fullverdige kampfly, så planlegges disse brukt til treningsformål i USA. Av de seks vi vil bestille nå, så vil fire lande på Ørland innen utgangen av 2017, og med det bli de første av de nye flyene som vi faktisk får hjem til Norge. De to andre flyene vil bli igjen for å styrke treningskapasiteten vår i USA i overgangen mellom F-16 og F-35, før også disse hentes hjem. Dette er et komplisert puslespill som vi har jobbet mye med for å få til, men vi mener vi nå har kommet frem til den optimale planen for hvordan dette skal gjøres, sier forsvarsministeren.

Oppdatert anskaffelsesplan

Planen forsvarsministeren refererer til er den nye anskaffelsesplanen for F-35 som er blitt lagt for å følge opp et kjerneelement i langtidsplanen for forsvarssektoren som ble vedtatt i Stortinget i juni 2012. Anskaffelsen vil bli gjennomført over noen flere år enn tidligere planlagt for å redusere belastningen på forsvarsbudsjettet og det samlede statsbudsjettet i anskaffelsesperioden. Regjeringen legger nå opp til at Norge får levert seks fly årlig fra og med 2017 og til og med 2024 for å anskaffe 48 fly. Disse kommer da i tillegg til de fire flyene som vil bli levert i 2015 og 2016.

- Det som har vært viktig for oss er at anskaffelsen skal kunne gjennomføres uten at den får for stor effekt på regjeringens og Forsvarets evne til å følge opp andre tiltak og investeringer. Dét får vi til med denne planen, samtidig som vi får gjennomført overgangen fra F-16 til F-35 på en god måte. Derfor går vi nå til Stortinget, sier forsvarsministeren.

Forsvarsdepartementet har fulgt debatten rundt den tekniske utviklingen av F-35 nøye, og mener at tiden nå er moden for å gå videre med den norske anskaffelsen.

- Det vil alltid være tekniske utfordringer i et prosjekt som dette, og disse må man fortsette å jobbe med fremover, spesielt på programvaresiden. Ingen av utfordringene man står overfor er likevel uoverkommelige, og man har i dag identifisert løsninger på alle kjente tekniske problemer. Det flernasjonale programmet er i rute. Vi mener derfor at vi har et godt grunnlag for å kunne bestille fly nå, sier forsvarsministeren.

Mer enn bare fly

For at alt skal være klart til å begynne trening og drift av flyene når de kommer til Norge, må også en hel del andre investeringer i tilknytning til flyene settes i gang nå. Derfor gjelder de fleste av de bestillingsfullmaktene regjeringen nå ber om andre deler av anskaffelsen enn selve flyene, inkludert våpenintegrasjon, trening, simulatorer, bremseskjerm med mer.

- Vi skal fortsatt komme tilbake til Stortinget for å få fullmakter til hver nye bestilling av fly, men vi må nå i tillegg begynne arbeidet med å anskaffe utstyr til å drifte og trene med de nye flyene. Derfor er beløpene i denne proposisjonen såpass omfattende, sier Strøm-Erichsen.

Fremgang i industrisamarbeidet

Forsvarsministeren er godt fornøyd med fremgangen i industrisamarbeidet rundt F-35. En viktig milepæl ble passert da det ble besluttet at såkalt APEX-ammunisjon fra Nammo på Raufoss skal integreres på F-35. Også en rekke andre norske leverandører har sikret seg kontrakter, allerede før Norge har kjøpt fly.

Nylig aksepterte styret i det flernasjonale programmet at det norskutviklede missilet Joint Strike Missile (JSM) skal integreres i F-35, gitt at dette blir fullt ut finansiert. Kongsberggruppen og Forsvaret skal inn i nærmere forhandlinger om dette.

- Jeg planlegger å komme tilbake til Stortinget senere i år med mer informasjon om status i utviklingen av JSM og hvilke tiltak regjeringen planlegger fremover. Dette missilet er svært viktig først og fremst fordi det bidrar til å dekke viktige operative behov, men det har også betydning for den verdiskapningen vi arbeider for å oppnå for norsk industri som en følge av denne store investeringen. Den flernasjonale enigheten er derfor en gledelig nyhet for både Forsvaret og industrien, avslutter forsvarsministeren.

Hva ber Forsvarsdepartementet om bestillingsfullmakter til i denne proposisjonen:

  Fakta om den norske anskaffelsen av F-35. Les også mer på www.kampfly.no
  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Regjeringen går nå til Stortinget for å få fullmakt til å bestille de første seks flyene i hovedleveransen, hvorav fire planlegges levert til Norge i 2017.