Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forsvaret med kunnskapsoffensiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarssektoren har de siste årene vært gjennom en svært omfattende omstillingsprosess. Nye investeringer i alle forsvarsgrener skal sikre at sektoren kan møte fremtidens sikkerhetspolitiske utfordringer.

 Forsvaret med kunnskapsoffensiv
(Forsvarsdepartementet)

-Den neste store satsingen er på personell og kompetanse. Den skal sikre at sektoren forblir en attraktiv arbeidsplass i fremtidens arbeidsmarked. Kompetansepolitikken skal sikre at sektoren klarer å rekruttere og beholde de beste i årene fremover, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvaret har samlet base- og støttevirksomhet slik at den kan operere mer kosteffektivt, hjemme og ute. Ny struktur er på plass og nytt materiell er under innfasing: omstillingens tredje akse er å sikre sektoren nødvendig kompetanse i årene fremover.

Dette fordrer at sektoren tar innover seg trender i samfunnet: forsvarsreformen skal sikre at mottoet «for alt vi har og alt vi er» forblir gyldig også for de kommende generasjoner.

-Dersom vi ikke er i stand til å tiltrekke, beholde, videreforedle og anvende kompetanse, vil vi som sektor ikke være i stand til å løse de oppgavene vi er pålagt. Vårt materiell krever allerede svært spesialiserte operatører, og i fremtiden vet vi at det vil bli et enda større krav til spesialisert kunnskap.

-Kunnskap er ferskvare, men det er nå vi må legge planer for å sikre at vi får den kunnskapen vi vil trenge i fremtiden, sier forsvarsministeren som i dag har lagt frem stortingsmeldingen Kompetanse for en ny tid (Meld. St. 14 (2012-2013)).

Til toppen