Historisk arkiv

Historisk arkiv

Godkjenner salget av Olavsvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har godkjent salget av Olavsvern marinebase utenfor Tromsø. -Det er positiv at andre, utenfor Forsvaret, kan benytte anlegget til verdiskapende aktivitet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarsbygg har gjort en grundig prosess rundt salget av Olavsvern, og har gjennomført en budrunde. Basen vil bli solgt av Forsvarsbygg til Triko AS ved Gunnar Wilhelmsen, som hadde høyeste bud, på 38,1 millioner kroner. Forsvarsbygg mener at de har hentet ut markedspotensialet for eiendommen, selv om taksten var vurdert høyere. Forsvarsbygg har med dette oppnådd det beste økonomiske resultatet for staten.

Stortinget vedtok å legge ned Olavsvern som militær base i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret våren 2008. Det var da ingen permanent, operativ virksomhet knyttet til Olavsvern. Basen var heller ikke tiltenkt oppgaver for å støtte Sjøforsvarets daværende eller fremtidige styrkestruktur. Basen ble utrangert av Forsvaret og overført til Forsvarsbygg i 2009.

I april 2012 tok NATO ut basen av sin struktur.

Sjøforsvarets fartøyer på oppdrag i Nord-Norge støttes nå i hovedsak av Ramsund orlogsstasjon. I tillegg benyttes mobil logistikkstøtte og ordinære havner og verft. Nedleggelsen av Olavsvern har frigjort midler til høyere prioritert aktivitet.

Fakta om tidligere Olavsvern marinebase

Tidligere Olavsvern marinebase ligger ved Ramfjordnes, ca 20 km fra Tromsø. Det har vært militær aktivitet på stedet siden andre verdenskrig. Basen har huset ubåter, MTBer og senere Sjøheimevernet. Totalt har basen ca 45 000 m2 eiendomsmasse fordelt på 20 000 m2 bygg og et fjellanlegg på 25 000 m2. I tillegg kommer kaianleggene.