Historisk arkiv

Inngår kontrakt om nytt logistikkfartøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvaret og Sør-koreanske Daewoo Industries har i dag inngått kontrakt om levering av nytt logistikkfartøy. - Anskaffelsen er en viktig del av den pågående moderniseringen av Sjøforsvaret, og vil styrke den operative evnen, sier forsvarsministeren.

Forsvaret og Sør-koreanske Daewoo Industries har i dag inngått kontrakt om levering av nytt logistikkfartøy. - Anskaffelsen er en viktig del av den pågående moderniseringen av Sjøforsvaret, og vil styrke den operative evnen, sier forsvarsministeren.

- Regjeringen fortsetter moderniseringen av sjøforsvaret mot Europas mest moderne marine, og dette logistikkfartøyet er den siste brikken. Dette er et nødvendig støttefartøy for å gjøre marinen og NATOs flåtestyrker i stand til å operere over tid både i hjemlige og internasjonale farvann, og vi ser frem til leveringen av dette, sier Strøm-Erichsen.

Det nye logistikkfartøyet blir det desidert største fartøyet i Sjøforsvaret, og er circa fem ganger større en fregatt målt i tonnasje. Fartøyet skal erstatte to andre logistikkfartøyer, KNM Tyr og KNM Valkyrien. Det er dermed også personell fra disse to fartøyene som i hovedsak skal bemanne det nye logistikkfartøyet. Fartøyet skal bemannes med 40-50 personer for å kunne ivareta primærfunksjonen til fartøyet, nemlig å støtte andre fartøyer. 

Dette er den første store kontrakten Forsvaret inngår med en Sør-koreansk bedrift, men de har tidligere vist at de er i stand til å levere gode produkter til lav pris i andre sammenhenger, blant annet til en rekke norske rederier og offshore-virksomheter. Det Sør-Koreanske verftet, Daewoo, skal også levere fire tilsvarende fartøy til Storbritannia.

Det er stilt krav om gjenkjøp tilsvarende kontraktens verdi ved denne anskaffelsen. Det innebærer at Daewoo må finne samarbeidspartnere i Norge for deler av leveransen, eller på annen måte bidra til verdiskapning i Norge for tilsvarende verdi som kontrakten.

- Gjenkjøpsavtalen gir muligheter for norsk industri, og vi håper at dette også vil bidra til økt handel av forsvarsmateriell med Sør-Korea og andre asiatiske land, sier forsvarsministeren.

Logistikkfartøyet forventes levert senest 1. oktober 2016, og målprisen på fartøyet er satt til 1,32 milliarder norske kroner. Testperioden antas å vare i ett år, og fartøyet vil etter planen vil være i operativ drift for Sjøforsvaret i slutten av 2017.

Modell utarbeidet av Forsvarets logistikkorganisasjon av logistikkfartøyet
Modell utarbeidet av Forsvarets logistikkorganisasjon av logistikkfartøyet (FLO)

Her finner du modellen i høy oppløsning.