Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge vil bidra til den fredsbevarende operasjonen i Mali

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet at Norge vil bidra med inntil fem stabsoffiserer og en informasjons- og analyseenhet på inntil 15 personer til operasjonshovedkvarteret. Norge vil også kunne tilby politirådgivere. FNs fredsbevarende operasjon MINUSMA skal etter planen starte opp 1. juli i år. FN har spesifikt bedt om denne typen kapasiteter som Norge nå tilbyr.

-Det er viktig at vestlige land stiller opp med militære spesialkapasiteter som FN etterspør, fordi disse støtter opp om andre bidrag og er en viktig forutsetning for at operasjonen kan gjennomføres. Operasjonen er blant annet viktig for å forhindre at internasjonale terrorister og organisert grenseoverskridende kriminalitet får fotfeste i landet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.           

-Det er grunn til å være bekymret for utviklingen i Sahel-regionen. Svake stater og porøse grenser har bidratt til fremvekst av ekstremistiske organisasjoner og har svekket sikkerheten i regionen over tid. FNs sikkerhetsråd anser situasjonen i Mali for å være en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Derfor har sikkerhetsrådet enstemmig vedtatt å opprette en FN-operasjon i Mali. Norsk deltakelse vil være et viktig bidrag til den internasjonale innsatsen for å stabilisere situasjonen i Mali og legge til rette for en inkluderende politisk prosess der det blir avholdt valg, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Bidrar til situasjonsforståelse
Informasjons- og analyseenheten vil bidra til at operasjonen har god situasjonsforståelse og er i stand til å gjøre gode sikkerhetsvurderinger.

-Deres viktigste innsats vil være å gi rettidige og relevante vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Mali. Det vil bidra til å sette MINUSMA i stand til å beskytte sivile og eget personell, og ivareta stabiliseringsoppgaver og fredsbevarende oppgaver, sier forsvarsministeren.

Operasjonshovedkvarteret ligger i hovedstaden Bamako. Bidraget vil vare i 12 måneder. Kostnadene for dette bidraget tas innenfor forsvarsbudsjettet.

Politirådgivere
Norge vil også kunne tilby FN inntil fem politirådgivere, som vil kunne fordobles etter nærmere vurdering.

Krevende situasjon
Sikkerhetssituasjonen i Mali er krevende.
- Vi legger stor vekt på personellets sikkerhet. En forutsetning for de norske bidragene er at FN har robust styrkebeskyttelse, sier forsvarsministeren.

Supplerer øvrig norsk innsats
Norsk deltakelse i MINUSMA vil være et godt supplement til øvrig norsk engasjement, som blant annet omfatter støtte til det politiske veikartet, bistand til økonomisk og sosial utvikling og humanitær innsats, tilføyer utenriksministeren.

Norge vil bidra med 40 millioner kroner til valg i juli og overgang til et legitimt styre. -Mali trenger en demokratisk og fredsbyggende regjering. Valget må bidra til forsoning. Flyktninger må få vende hjem og folk har store behov for hjelp til gjenoppbygging etter krigen, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Bakgrunn
FN-operasjonen vil til sammen bestå av 11 200 militært personell, 1440 politi samt sivile. Afrikanske land vil trolig være de tyngste bidragsyterne. De franske styrkene, som i dag har en operasjon i landet, vil ikke være en del av FNs styrke. De vil videreføre sine antiterroroperasjoner.

Til toppen