Historisk arkiv

Ny generalinspektør i Hæren utnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag utnevnt generalmajor Rune Jakobsen til ny generalinspektør i Hæren (GIH) etter generalmajor Per Sverre Opedal.

Jakobsen kommer fra stillingen som sjef for Operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.

- Vi vurderer generalmajor Jakobsen som den sterkeste kandidaten til jobben som GIH. Han har meget bred erfaring og har hatt en rekke viktige stillinger både nasjonalt og i internasjonale operasjoner. Hæren og Forsvaret trenger en god og tydelig leder med gode samarbeidsevner og overblikk. Etter vår mening har Rune Jakobsen disse egenskapene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Generalmajor Rune Jakobsen (født 4. mars 1961) er uteksaminert fra Fuhrungsakademie der Bundeswehr (To års stabsskole i Tyskland) i 1997 og NATO Defense College i 2007. Han ble i desember 2010 utnevnt til generalmajor i Hæren og tilsatt i sin nåværende stilling som sjef for Operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Jakobsen har blant annet tjenestegjort som bataljonssjef ved Telemark bataljon/Forsvarets innsatsstyrke HÆR i tiden 2002–2004 og sjef for Krigsskolen i tiden desember 2004 til mai 2006. Han tjenestegjorde som National Contingent Commander i International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan i perioden mai 2006 til februar 2007. Fra august 2007 til desember 2010 tjenestegjorde han som stabssjef i Hærstaben.

Jakobsen tiltrer stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nåværende GIH, Per Sverre Opedal har fått ny jobb som sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Generalmajor Rune Jakbobsen deler her ut medaljer til soldater som har kommet hjem fra tjeneste i Afghanistan. Arkivfoto fra 2011
Generalmajor Rune Jakobsen deler her ut medaljer til soldater som har kommet hjem fra tjeneste i Afghanistan. Arkivfoto fra 2011. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter.)