Forsiden

Historisk arkiv

Fra F-16 til F-35

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge er i ferd med å anskaffe nye kampfly til erstatning for F-16. Denne videoen gir et kort innblikk i anskaffelsesprosessen.