Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

(Perioden 17.10.2005–20.10.2009)

Født: 1949

Forsvarsministeren er konstitusjonelt ansvarlig for Forsvarets virksomhet. Hun er ansvarlig for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Politiske verv:

Tidsrom Verv
1991-

Medlem av bystyret, Bergen kommune

1991 - 2000

Medlem av formannskapet, Bergen kommune

1992

Nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen

1995 - 1998

Kommunalråd og leder av hovedutvalg for skole, Bergen kommune

1997 - 1999

Leder av Hordaland Arbeiderparti

1998 - 1999 

Varaordfører, Bergen kommune

1998 - 1999   

Leder av hovedutvalg for fritid og kultur, Bergen kommune

1998 - 2000

Styreleder i Kulturby Bergen 2000

1999 - 2001

President i Organization of World Heritage Cities (OWHC)

1999 - juni 2000

Ordfører, Bergen kommune

Juni 2000 - oktober 2003

Byrådsleder i Bergen kommune etter innføring av parlamentarisme

2001 -

Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet

Oktober 2003 -

Kommunalråd og leder av Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune