Tidligere forsvarsminister Grete Faremo (Ap)

(Periode 20.10.09 - 11.11.11)

Født: 1955

Forsvarsministeren er ansvarlig for virksomheten i Forsvaret, og for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Grete Faremo
Født 16.06 1955 på Byglandsfjord i Setesdal.

Utdanning:
1973 Hornnes Gymnas
1978 Universitetet i Oslo:  Cand Jur.  (Spesialfag Folkerett)
1978  Folkerettsakademiet i Haag:   Sommerseminar
1998 IMD, Lausanne:  Experienced Managers course
Arbeidserfaring:
2009, til 20. oktober Rådgiverne LOS, partner
2003 – 2008 Direktør for jus og samfunnskontakt, Microsoft, Vest-Europa,
1997 – 2003 Konserndirektør i Storebrand
1993 – 1997 Stortingsrepresentant
1996 Olje- og energiminister
1992 – 1996 Justisminister
1990 – 1992 Bistandsminister
1990 Direktør,  Norsk Arbeiderpresse AS
1988 – 1989 Direktør/Teatersjef  Theatrium AS/Bryggeteatret
1986 – 1988 Forhandlingsleder, Aker Eiendom AS
1984 – 1986 Byråsjef, Departementet for utviklingshjelp
1980 – 1984 Juridisk saksbehandler, NORAD
1979 – 1980 Juridisk saksbehandler, Finansdepartementet
Styreverv:
2006 - okt 09: Norsk Hydro ASA, nestleder
2006 - okt 09: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), nestleder
2008 - okt 09: COWI AS (Norge):  styremedlem
2008 - okt 09: Oslo Filharmonien:  styremedlem
2009 - okt 09: Chat Noir AS, styreleder
2009 - okt 09: COWI A/S (Danmark)  styremedlem
2009 - okt 09: Sørlandets Kompetansefond, styreleder
2009 - okt. 09: Norsk Helsenett SF, styreleder
2009 - okt 09: Universitetet i Bergen,  styremedlem
Utvalg etc:
2009-: Stortingets Menneskerettighetsutvalg, medlem
1986 -: Den norske Helsingforskomiteen, rådsmedlem
1999-: Trilateral Commission, medlem
1997-: Det tysk-norske Rådet for Ruhrgas stipendprogram, medlem
1998-: Baltic Development Forum, rådsmedlem
1999-: Stiftelsen Arkivet, rådsleder
Tidligere verv:
Styrer:
Styreleder: Statnett SF,  Norsk Folkehjelp og Abelia
Styremedlem: Saga Petroleum ASA, Schibsted ASA, Elkem ASA, Total E&P Norge AS, Norfund,
SN Power Invest AS, Bravida ASA, Institutt for samfunnsforskning (ISF), PLAN Norge.
Bedriftsforsamling: Medlem i ABB Norge, Narvesen ASA og nestleder Bravida ASA
Politiske verv 1980 – 1997:
AUF: Leder kulturutvalget og medlem utenrikspolitisk utvalg
Afghanistanhjelpen: Styremedlem
Kulturforum: Medlem
Bystyret i Oslo: 1 periode som fast møtende varamedlem for AP
Oslo AP: Styremedlem
DNAs gruppe for internasjonale analyser: Medlem
Annet: Medlem i Banklovkommisjonen
Medlem i utvalget som utredet ”Statens forretningsmessige eierskap” (NOU 2004:7)
Leder for utvalg nedsatt av Justisdepartementet om internett relaterte overgrep mot mindreårige.
Medlem i Pressens Faglige Utvalg.