Historisk arkiv

- Vi er stolte av dere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Grete Faremo takket personellet i det norske Libya-bidraget for innsatsen de har gjort for å beskytte sivilbefolkningen i Libya. I dag kom de hjem etter endt oppdrag.

Hilsningstale ved hjemkomst fra Operation Unified Protector (OUP), Gardermoen 3.8 2011
Forsvarsminister Grete Faremo

Forsvarsminister Grete Faremo hilser på deltakerne i Libya-operasjonen som kom hjem 3. august 2011. - Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

Forsvarsminister Grete Faremo hilser på deltakerne i Libya-operasjonen som kom hjem 3. august 2011 (Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter)

Kjære soldater,
Velkommen hjem til Norge – et endret Norge. 
Velkommen hjem etter endt oppdrag. Vårt kampflybidrag ble satt inn over Libya 24. mars og kom hjem igjen 1. august.

Libya
17. mars gjorde FNs Sikkerhetsråd et historisk vedtak. Sikkerhetsrådet fordømte Ghadaffis overgrep på egen befolkning og åpnet for iverksetting av alle nødvendige tiltak – også militære – for å beskytte sivile i Libya mot angrep og vold fra sin leder.

Deltakerne i Libya-operasjonen kom hjem 3. august 2011. - Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

Deltakerne i Libya-operasjonen kom hjem 3. august 2011 (Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter)

Norge tillegger FNs vedtak stor betydning. Regjeringen engasjerte seg umiddelbart i gjennomføringen av resolusjonen, politisk, humanitært og militært. Og Luftforsvaret fulgte opp! Etter kun 7 dager til forberedelser var dere i lufta over Libya sammen med allierte, først under amerikansk, og senere NATO kommando.  Dere har høstet bemerkelsesverdig sterk anerkjennelse fra våre allierte i måten dere har løst et krevende oppdrag på. Vi møter også stor forståelse for at vi etter å ha ytt et så substansielt bidrag over tid, nå trekker kampflyene våre hjem med tilhørende støttepersonell.

Vi vil fortsatt bidra med personell i NATOs overvåkingsfly, AWACS. Vi stiller også inntil 10 offiserer i NATO-hovedkvarterene som er direkte involvert i luftoperasjonene framover.
Dere skal ha en stor takk fra meg personlig og fra hele regjeringen for innsatsen. Dere har også hatt et samlet Storting i ryggen.

Norge
Fredag 22. juli, rett før halv fire, rammet en terrorbombe Regjeringskvartalet i Oslo. 8 tjenestemenn ble drept og 30 skadet. Senere samme ettermiddag startet en blodig massakre på Utøya – AUFs sommerleir med mange hundre deltakere. 69 døde og 66 skadet. Dere kommer hjem til et Norge i sorg - og annerledes enn landet dere forlot i mars.

Terroren var et anslag mot vårt lands politiske ledelse, deres tjenestemenn og det fineste et politisk parti har – ungdommen – våre kommende, politiske ledere. Et anslag for å skape frykt og kaos. Gjerningsmannen forårsaket vold og død i et omfang vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Men han lykkes ikke med sitt forsett om å sprenge våre verdier og spre hat og hevn. 

Responsen fra folket var spontan på oppfordringen fra Statsminister og regjering – og ikke minst fra ungdommen selv: Mer demokrati, mer åpenhet og engasjement. Mange hundre tusen mennesker gikk ut i gatene sist uke – bare i Oslo over 200 000 i støtte og omsorg med ofrene og deres pårørende.

Vi skal sammen utfordre uvitenhet og ensretting, være åpne og engasjerte uten å være naive. Det er vi som definerer hvordan et endret Norge skal utvikle seg videre.
Hva et engasjement kan koste er gjort klarere enn noen gang etter krigen. AUFs leder sa det slik: Gjerningsmannen tok noen av våre vakreste roser, men ingen kan stanse våren. Disse ungdommene var blant våre fremste forkjempere for våre verdier.

Oppsummering
Da dere reiste ut for å beskytte sivilbefolkningen i Libya var det med de samme verdiene og den samme grunnholdningen i bagasjen. Dere har bidratt til å hindre et varslet blodbad, et massemord i Benghazi. Dere har også bidratt til å ødelegge Ghadaffis militære styrke gjennom meget presis bombing av militære mål og installasjoner som ellers kunne vært anvendt mot egen befolkning. Dere har vært et lag det står stor respekt av! Takk for innsatsen – takk for engasjementet, vi er stolte av dere!

Vi ses igjen til medaljeseremoni 9.9.