Historisk arkiv

Tale ved minnesmerke, Kystjegerkommandoen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Denne talen ble holdt av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen den 10. oktober 2013.

Kjære alle sammen,

Kystjegerkommandoen er for meg en avdeling som vet å takle krevende oppdrag i værharde kystnære strøk. En avdeling med raske og mobile enheter som er trent til å håndtere raskt oppdukkende situasjoner til havs og på land. Og en avdeling som er preget av grundighet og profesjonalitet med et sterkt og raust samhold.

KJK er likevel noe mer enn det. Det er fortellingen om en enhet som helt siden 2005 har stilt imponerende mange bidrag med høy kvalitet i Afghanistan, som mange ganger har vært i intense kamper og krevende situasjoner. Og - det er vonde minner om vegbomben i Almar, som ikke bare rammet KJK, men et helt Norge.

Krigens grusomme realiteter kom til Trondenes en junidag for litt over tre år siden. 27. juni 2010 vil for alltid være forbundet med fire flotte unge menns brutale bortgang.

I dag hedrer vi og minnes Andreas Eldjarn, Simen Tokle, Christian Lian og Trond Andre Bolle. Vi minnes i ærbødighet og i takknemlighet disse fire fremragende soldatene.

Vi hedrer i dag det beste i oss mennesker. De som trosser frykt og usikkerhet. De som viser offervilje og mot. De som velger å ofre egen trygghet for å sikre hva vi er og hva vi har. De som har måttet bøte med sitt dyrbare liv.

Foran dette minnesmerke går våre tanker først og fremst til de etterlatte. Det er de som sitter igjen med det tyngste savnet, med sorgen og alle spørsmålene.

Vi skal aldri glemme dem som har stått i fremste linje. Mange av dere kystjegere har tatt stor personlig risiko for å gi oss andre trygghet. Få vet dette bedre enn dere.

Denne avdelingen har båret tap av gode kolleger og flere er skadd i kamphandlinger. Dere har vært gjennom store prøvelser. Det gjør noe med en avdeling. Ut av slike vonde hendelser vokser sterke og varige bånd. Det gjør KJK til et helt spesielt sted å tjenestegjøre.

I dag er jeg derfor her for å uttrykke min takknemlighet og anerkjennelse for KJKs innsats i internasjonale operasjoner. Det er en takk som retter seg til hver og en av dere og den kommer fra hele regjeringen.

Våre soldater som deltar i Afghanistan er sendt av Norge, på oppdrag av verdenssamfunnet, for å bidra til en tryggere verden og Norges sikkerhet.

Vi er stolte av deres innsats. Dere fortjener virkelig anerkjennelse. Jeg er imponert over det mot, den handlekraft og den profesjonelle måten dere soldater opptrer på. Det har jeg sett mange ganger på mine besøk til Afghanistan.

Så skal vi også ta med oss det beste i det Andreas, Simen, Christian og Trond sto for. La det være vårt mål – å strekke oss mot de idealer de satte så høyt.

Det er med ære og respekt vi sammen minnes våre falne soldater ved å legge ned blomster ved dette minnesmerket.