Historisk arkiv

IKT i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

IKT i Forsvaret

(31.03.06) Forsvarsdepartementet har tidligere utarbeidet og publisert ” Konsept for styring av elektronisk informasjon i Forsvaret" og "Policy for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret". I tillegg publiseres nå en beskrivelse av programområdet Informasjonsinfrastruktur.

Beskrivelse av programområde informasjonsinfrastruktur synliggjør sentrale veivalg, angir planlagte hovedsatsninger og gir en utfyllende beskrivelse av materiellplanen for programområdet Informasjonsinfrastruktur i planperioden 2006 – 2009+. Satsningsområdene planlegges fulgt opp av forprosjekter med påfølgende gjennomføring i tråd med økonomiske rammer og i henhold til policy for militær tilpasning og anvendelse av IKT (IKT-policy).


Konsept for styring av elektronisk informasjon i Forsvaret skal bidra til at Forsvaret tar raskere og riktigere beslutninger. Dette skal gjøres gjennom :

  1. økt deling av informasjon og kunnskap,
  2. bedre samarbeid,
  3. bedre og enklere koordinering og synkronisering,
  4. og distribuert og virtuell organisering.

Policy for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi Forsvaret har som hensikt å skape grunnlag for en felles virksomhetskultur i Forsvaret for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Den synliggjør et felles målbilde og gir sentrale føringer. En referansemodell for informasjonsinfrastrukturen basert på modelleringsarbeid i Forsvaret skal anvendes. Således har policyen både en forklarende og en styrende funksjon.