Historisk arkiv

Enklere rapportering ved overføring av penger til utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har endret valutaregisterforskriften. Heretter er det ikke nødvendig å rapportere hva overføringen gjelder og betalingsart ved overføringer av beløp under 100 000 kroner fra Norge til utlandet.

Enklere rapportering ved overføring av penger til utlandet

Finansdepartementet har endret valutaregisterforskriften. Heretter er det ikke nødvendig å rapportere hva overføringen gjelder og betalingsart ved overføringer av beløp under 100 000 kroner fra Norge til utlandet.

Ved overføringer fra Norge av beløp over 100 000 kroner eller tilsvarende i annen valuta skal det i henhold til valutaregisterforskriften § 9 nr. 5 rapporteres ”hva overføringen gjelder og betalingsart”. Det samme gjaldt tidligere – uavhengig av beløp – når den som overfører betalingsmidler til utlandet, selv forestår registreringen av data (nettbank mv.). Den sistnevnte regelen er nå fjernet, slik at det kun er påkrevd å rapportere hva overføringen gjelder og betalingsart når beløpet er over 100 000 kroner eller tilsvarende i annen valuta.

Denne forenklingen vil bedre konkurransevilkårene for norske banker og gjøre det lettere for brukere av nettbank å overføre beløp fra Norge til utlandet.

Forenklingen gjelder bare overføringer gjennom bank eller andre finansinstitusjoner. Den berører ikke deklareringsplikten ved inn- eller utførsel av kontantbeløp i norske og/eller utenlandske sedler og mynt tilsvarende et beløp større enn NOK 25 000.

Publisert: 14.12.05