Historisk arkiv

Budsjettdokumenter på e-post

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet tilbyr også denne gang budsjettdokumentene tilsendt pr. e-post straks de blir offentlige 6. oktober kl.10.00. Bestill her.

Budsjettdokumenter på e-post

Finansdepartementet tilbyr også denne gang budsjettdokumentene tilsendt pr. e-post straks de blir offentlige 6. oktober kl.10.00.

Følgende dokumenter vil du kunne velge å få tilsendt:

  • Nasjonalbudsjettet 2007 (St.meld. nr. 1)
  • Statsbudsjettet 2007 (St.prp. nr. 1)
  • Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2007 (St. prp.)
  • Skatte- og avgitsopplegget: Skatte- og avgiftsendringer 2007 (Ot.prp.)

Alle dokumentene vil være i formatet Acrobat Reader - pdf.