Historisk arkiv

Møte med ESA i Brüssel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen arbeider med å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i et så stort område som mulig. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga har i dag hatt møte med ESAs president, Bjørn Grydeland, i Brüssel.

Møte med ESA i Brüssel

Regjeringen arbeider med å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i et så stort område som mulig. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga har i dag hatt møte med ESAs president, Bjørn Grydeland, i Brüssel. Se egen pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.Publisert: 09.02.06