Historisk arkiv

Bank Norwegian AS gis tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet ga 18. september 2007 Bank Norwegian AS tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. Finansdepartementet godkjente samtidig etableringen av Norwegian Finans Holding ASA som morselskap i finanskonsern med datterselskapet Bank Norwegian AS.

Bank Norwegian AS skal drive ordinær bankvirksomhet og vil tilby tradisjonelle banktjenester rettet mot personmarkedet. Distribusjon av Bank Norwegians produkter vil skje gjennom bruk av internett.