Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bærekraftstrategien på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har sendt utkastet til Norges nye strategi for bærekraftig utvikling på høring. Strategien legger fram og analyserer de viktigste utfordringene verden står overfor - og hvordan Norge best kan bidra til løsningen.

Strategien presenterer de viktigste målene for Norges arbeid med bærekraftig utvikling, og kursen stakes ut for regjeringen, kommuner, organisasjoner og andre deler av samfunnet. Regjeringen lanserer eller følger opp en rekke ambisiøse mål. Noen av de viktigste målene som slås fast i den nye bærekraftstrategien er:

  • Å oppfylle 1-prosentmålet for bistand.
  • Gi økt markedstilgang for utviklingsland.
  • Overoppfylle Norges Kyotoforpliktelse med 10 pst.
  • Redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pst av Norges utslipp i 1990 innen 2020. Reduksjonen vil skje både ute og hjemme.
  • Ta ansvar for å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 100 pst. av egne utslipp innen 2050. Dette vil gjøre Norge karbonnøytralt.
  • Bidra til å utvikle teknologi for fangst og lagring av CO2.
  • Stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Lenker:

 

Til toppen