Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forskrift om CO2-avgift på gass til oppvarming på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Forslaget gjelder CO2-avgift på gass til oppvarming som er vedtatt innført fra 1. juli 2007. Det foreslås at særavgiftsforskriftens alminnelige bestemmelser om avgiftsplikt, avgiftsoppgave og -betaling, kontroll mv. skal gjelde også for CO2-avgiften på gass.

Finansdepartementet sender i dag et forslag til endring av særavgiftsforskriften på høring. Forslaget gjelder CO2-avgift på gass til oppvarming som er vedtatt innført fra 1. juli 2007. Det foreslås at særavgiftsforskriftens alminnelige bestemmelser om avgiftsplikt, avgiftsoppgave og -betaling, kontroll mv. skal gjelde også for CO2-avgiften på gass. Videre foreslås det regler om den nærmere avgrensning av avgiftsplikten for gass og hvordan fritaket for gass til annet enn oppvarming skal gjennomføres. I høringsnotatet legges det til grunn at det fram mot RNB 2007 vil bli vurdert å foreslå endringer i Stortingets avgiftsvedtak slik at veksthusnæringen fritas for avgift og at gass til alle bygg omfattes av avgiftsplikten. Høringsfristen er 31. mai 2007.

Avgiften er for øvrig vedtatt innført under forutsetning av godkjenning av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA). Finansdepartementet sendte brev til ESA 8. mars 2007 der departementet la til grunn at avgiften er i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtteregelverk.

Til toppen