Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Verdipapirfonds handel med derivater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 8. juli 2002 om verdipapirfonds handel med derivater.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 8. juli 2002 om verdipapirfonds handel med derivater. Det åpnes for at verdipapirfond kan selge finansielle instrumenter fondet ikke eier som termin, som ledd i en bytteavtale og ved utstedelse av en kjøpsopsjon, og det stilles krav til dekning av slikt shortsalg. Forskriftsendringen er fastsatt på bakgrunn av et utkast fra Kredittilsynet, og følger opp EU-Kommisjonens anbefaling 2004/383/EF for såkalte UCITS-fonds bruk av derivater.

Til toppen