Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i innskuddsdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Europaparlamentet har i dag vedtatt endringer i EU-direktivet om innskuddsgarantier, som også er inntatt i EØS-avtalen. - Det er viktig at vi kan beholde den gode norske innskuddsgarantiordningen. Vi vil derfor fortsatt aktivt fremme våre synspunkter for EU, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Den nå vedtatte teksten er et resultat av forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet, og det ventes at Rådet i nær fremtid vil slutte seg til parlamentets vedtak. Med de nå vedtatte endringene vil medlemslandene blant annet være forpliktet til å heve sine innskuddsgarantier til minst 50 000 euro innen 30. juni 2009. Innskuddsdekningen skal deretter økes til nøyaktig 100 000 euro innen 31.desember 2010, med mindre EU-kommisjonen i en rapport som skal avgis til Rådet og Europaparlamentet senest 31. desember 2009, konkluderer med at en slik økning og en slik harmonisering av dekningsnivået ikke er nødvendig ut fra hensynene til forbrukerbeskyttelse, finansiell stabilitet og uønskede konkurransevridende effekter i bankmarkedet.

- Norge har en god innskuddsgarantiordning som også er godt kommunisert til innskytere i norske banker. Denne dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank. Erfaringene fra i høst viser at en god garantiordningen er viktig for innskyterne og for stabiliteten i bankenes innskudd. Det er derfor viktig at vi kan beholde denne gode norske innskuddsgarantiordningen også etter 2010. Vi mener fullharmonisering av dekningsnivået ikke er nødvendig for å ivareta hensynene til konkurranse, forbrukerbeskyttelse og finansiell stabilitet, som er de viktigste hensynene i denne saken, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

- Vi vil fortsatt aktivt fremme norske synspunkter i forbindelse med den rapporten EU-Kommisjonen nå skal utarbeide. For øvrig vil vi også ta opp saken i tilknytning til spørsmålet om eventuell innlemming av direktivet i EØS-avtalen, sier finansministeren.

Til toppen