Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Finansdepartementet oppretter arbeidsgruppe som skal utrede og utarbeide forslag til regler til gjennomføring av EU’s direktiv om betalingstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe som har fått i mandat å utarbeide forslag til regler til gjennomføring av EU’s direktiv om betalingstjenester, Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF.

Direktivet regulerer harmonisering av markedsadgang og virksomhetsregler for betalingsformidlere som ikke er kredittinstitusjoner, vilkår og regler for betalingsformidlingen og informasjonskrav til tilbyderne av tjenestene, og rettigheter og forpliktelser for brukere og tilbydere av betalingstjenester.

Arbeidsgruppen ledes av Inger- Johanne Sletner, Norges Bank, og skal legge frem sitt forslag innen 15. desember 2008.

Her kan du lese mer om gruppens mandat og sammensetning.


 

Til toppen