Historisk arkiv

Høring om verdipapirfond og sparemarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag rapporten "Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter" på høring. Rapporten er utarbeidet av Kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet.

- Finansdepartementet er opptatt av å legge til rette for god og effektiv konkurranse på sparemarkedet, samtidig som kundene sikres tilstrekkelig og forstålig informasjon, sier statssekretær Ole Morten Geving.

Kredittilsynets rapport peker på at enkelte investeringsrådgivere har ivaretatt hensynet til egen inntjening foran hensynet til kundene, ved å anbefale spareprodukter som gir investeringsrådgiverne høy fortjeneste fremfor produkter som er i kundenes interesse.

– Kredittilsynet reiser spørsmålet om det bør innføres et påbud om at formidlere av spareprodukter benytter tittelen "selger" når denne mottar sin godtgjørelse fra andre enn kunden. Dette er et meget interessant forslag, som får fram skillet mellom salg og finansiell rådgivning på en god og tydelig måte, sier statssekretær Geving.

Les høringsdokumentene her
Last ned rapporten her