Historisk arkiv

Ikke moms på "Sykle til jobben"-aksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Deltakeravgiften kommer innenfor merverdiavgiftsunntaket for retten til å utøve idrettsaktiviteter. Dette betyr at det ikke skal beregnes merverdiavgift på deltakeravgiften.

Bedriftsidrettsforbundet har overfor Finansdepartementet tatt opp spørsmålet om det skal beregnes merverdiavgift av det vederlaget som forbundet mottar i form av deltakeravgifter i "Sykle til jobben"-aksjonen. Departementet har forelagt spørsmålet for Skattedirektoratet. De har konkludert med at deltakeravgiften kommer innenfor merverdiavgiftsunntaket for retten til å utøve idrettsaktiviteter. Dette betyr at det ikke skal beregnes merverdiavgift på deltakeravgiften.

Finansministeren har i et eget brev meddelt Bedriftsidrettsforbundet dette.