Historisk arkiv

Konsesjon til livsforsikringsvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Gabler & Partners AS har i dag fått konsesjon til livsforsikringsvirksomhet. Selskapets tillatelse til forsikringsformidlingsvirksomhet og gjenforsikringsformidlingsvirksomhet faller bort når tillatelsen til livsforsikringsvirksomhet tas i bruk.

Gabler & Partners AS har i dag fått konsesjon til livsforsikringsvirksomhet. Selskapets tillatelse til forsikringsformidlingsvirksomhet og gjenforsikringsformidlingsvirksomhet faller bort når tillatelsen til livsforsikringsvirksomhet tas i bruk.

Les hele konsesjonsbrevet her