Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kredittilsynet skal følge opp arbeidet med å lette kunders bankbytte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet ber Kredittilsynet følge opp banknæringens arbeid med å lette bankbytte for kundene. Såkalte switching codes skal gi klare rammer for utveksling av informasjon og deling av oppgaver mellom ny- og gammel bankforbindelse. I kombinasjon med den nye internettbaserte finansportalen der bankenes tilbud kan sammenliknes, vil dette tiltaket få flere til å bytte leverandør når dette lønner seg.

Finansdepartementet ber Kredittilsynet følge opp banknæringens arbeid med å lette bankbytte for kundene. Såkalte switching codes skal gi klare rammer for utveksling av informasjon og deling av oppgaver mellom ny- og gammel bankforbindelse. I kombinasjon med den nye internettbaserte finansportalen der bankenes tilbud kan sammenliknes, vil dette tiltaket få flere til å bytte leverandør når dette lønner seg.

- Vi hadde ønsket oss en ordning der man kunne ta med seg sitt gamle bankkontonummer over til en ny bank, på samme måte som man tar med seg telefonnummer ved bytte av telefonselskap. Med dagens teknologi ser det ut til at kostnadene blir for store i forhold til nytteverdien. Mye kan likevel oppnås dersom bankene samarbeider om å lette bankbytte for kundene, og vi ber derfor Kredittilsynet følge opp banknæringens arbeid med dette, sier statssekretær Ole Morten Geving.

- Jeg har også stor tro på nytten av finansportalen.no som vil gjøre det enklere å sammenlikne bank- og forsikringstilbud. Denne internett-tjenesten vil være gratis tilgjengelig fra 14. januar 2008, og jeg håper den blir allment kjent og benyttet, sier Geving.

Finansdepartementet ba i desember 2006 Kredittilsynet om å nedsette en arbeidsgruppe for vurdering av spørsmålet om bankkontonummerportabilitet, samt andre tiltak som kan lette bankbytte for kunden. Arbeidsgruppen har bestått av representanter for Kredittilsynet, Norges Bank, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Les mer om rapporten her.

På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport og høringen av denne, har departementet nå konkludert med at fordelene ved innføring av nummerportabilitet neppe vil stå i forhold til kostnadene – i hvert fall ikke med dagens teknologi. Høringen av arbeidsgruppens rapport har avslørt en viss uenighet rundt de faktiske kostnadene, men departementet mener det likevel er klart at kostnadene vil bli for store. Høringsinnspillene er tilgjengelig her.

- Finansdepartementet vil ikke kreve innføring av personlige bankkontonumre nå, men dette kan igjen bli aktuelt senere dersom den teknologiske utviklingen gjør det billigere og sikrere enn i dag. Rapporten viser imidlertid at bytte av bankforbindelse vil bli langt enklere for kunden hvis ny- og gammel bankforbindelse samarbeider om informasjonsutveksling og oppgavefordeling. Fra myndighetshold vil departementet derfor, i samarbeid med banknæringen, fokusere på disse tiltakene for å lette kundens bytte av bank, sier statssekretær Ole Morten Geving.

Les Finansdepartementets brev til Kredittilsynet her.

Til toppen