Historisk arkiv

Ny protokoll til den nordiske skatteavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet St. prp. nr 54 (2007-2008) ”Om samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, undertegnet i Helsingfors 4. april 2008” for Stortinget for godkjennelse. Avtalen ventes å tre i kraft i 2008 og vil da få virkning fra og med inntektsåret 2009.

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet St. prp. nr 54 (2007-2008) ”Om samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, undertegnet i Helsingfors 4. april 2008” for Stortinget for godkjennelse.

Avtalen ventes å tre i kraft i 2008 og vil da få virkning fra og med inntektsåret 2009.