Historisk arkiv

Pensjonsfondets investeringer i gruveselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen vil møte Kirkens Nødhjelp etter TV2s reportasjer fra Tanzania om Norges investeringer i gruveselskaper gjennom Statens pensjonsfond – Utland.

Finansminister Kristin Halvorsen vil møte Kirkens Nødhjelp etter TV2s reportasjer  fra Tanzania om Norges investeringer i gruveselskaper gjennom Statens pensjonsfond – Utland (SPU).

- Jeg er rystet over denne informasjonen og de påstandene som legges fram om drap og overgrep mot lokalbefolkning i Tanzania. Kirkens Nødhjelp har sendt brev om saken til Norges Bank og jeg vil også ha møte med organisasjonen. Informasjonen vil jeg gi videre til Norges Bank. Banken vil sette seg inn i dette og har så muligheten til å gå i dialog med selskapene. De kan følge opp gjennom avstemning på generalforsamling eller gjennom direkte dialog, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

Etisk forvaltning av Statens pensjonsfond – Utland kan både skje gjennom eierskapsutøvelse og uttrekk av selskaper. Etikkrådet gir anbefalinger om uttrekk ut fra hva selskaper produserer, eller hvordan de opptrer. Til nå har selskapet anbefalt uttrekk av 27 selskaper, av disse er 5 gruveselskaper.

- Jeg vil også forsikre meg om at Etikkrådet får den informasjonen som har blitt lagt fram om de aktuelle selskapene. Jeg er kjent med at selskapene allerede er i rådets søkelys. Rådets mandat er blant annet å vurdere om det er en uakseptabel risiko for at fondet gjennom eierskap medvirker til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter i framtiden, sier finansministeren.

- Det er viktig å huske at det er ikke et likhetstegn mellom etikk og uttrekk. Det er fint å bedre vår samvittighet, men viktigere å bedre forholdene for de som berøres av selskapenes virksomhet. Når vi selger for å unngå medvirkning, mister vi også muligheten til påvirkning, påpeker finansministeren.

For å hindre at internasjonale selskaper utnytter fattige land har Norge også vært en av de fremste pådriverne i EITI-samarbeidet for åpenhet i gruveindustrien og i oljesektoren. Åpenhet vil gi befolkningen en mulighet til å ansvarliggjøre myndighetene og kontroll med pengestrømmene så ressursene kan komme befolkningen til gode. EITI-sekretariatet ble lagt til Oslo i 2007. Norge er det første vestlige landet som implementerer EITI fullt ut. Norges Bank har sluttet seg til EITIs investoruttalelse «Investors' Statement on Transparency in the Extractives Sector». Uttalelsen understreker at det er i forvalternes interesse at selskaper utøver sin virksomhet innen et forretningsmiljø preget av stabilitet, åpenhet og grunnleggende respekt for lover og regler.

Finansdepartementet deltar sammen med OED, MD og UD/NORAD i prosjektet Olje for utvikling. Departementet har også hatt et eget bilateralt institusjonssamarbeid med Finansdepartementet i Tanzania i perioden 2002 til 2007. Da ytet Norge faglig og teknisk bistand for å heve landets kapasitet og kompetanse på skatteområdet. Et av hovedelementene var å styrke arbeidet knyttet til beskatning av naturressurser, herunder gruveindustri.