Historisk arkiv

Utvidelse av konsesjonen til Hammersborg Forsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til en utvidelse av konsesjonen til Hammersborg Forsikring AS.

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til en utvidelse av konsesjonen til Hammersborg Forsikring AS. Utvidelsen av konsesjonen innebærer at Hammersborg Forsikring AS får tillatelse til å tegne forsikring for boligselskaper forvaltet av boligbyggelag som er medlem av Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), i tillegg til tegning av forsikring for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) med datterselskaper, og boligselskaper som OBOS med datterselskaper er forretningsfører for.

Ved tillatelsen har departementet lagt særlig vekt på at en utvidelse av konsesjonen vil kunne bidra til økt konkurranse på skadeforsikringsmarkedet for boligselskaper, og at OBOS’ organisasjons- og eierstruktur etter departementets syn i tilstrekkelig grad ivaretar de hensyn som ligger til grunn for eierspredningskravet i lov 10. juni 2005 nr. 44 § 2-1 første ledd.

Tillatelsen er tilgjengelig her.