Historisk arkiv

Etikkrådet undersøker selskaper i Israel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I januar 2009 ba Finansdepartementet Etikkrådet om å gjøre rede for sitt arbeid med saker knyttet til investeringer i selskaper (israelske og andre) med virksomhet i Israel og Palestina.

Etikkrådet har i brev av 19. mars svart Finansdepartementet, og skriver blant annet: ”Etikkrådet har, også på grunnlag av retningslinjenes uttrekkskriterier om menneskerettighetsbrudd og brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, sett på flere av de selskapene i fondet som er israelske eller som opererer i Israel. Vi arbeider blant annet med å undersøke om selskaper som fondet er investert i, har virksomhet som kan anses å understøtte brudd på folkeretten. Dette kan blant annet dreie seg om bygging av ulike former for infrastruktur i okkuperte områder.”

- Jeg merker meg at Etikkrådet har høy oppmerksomhet rundt selskaper som opererer i disse områdene. Vi legger til grunn at Etikkrådet vil komme tilbake til oss med eventuelle tilrådninger om uttrekk dersom de anser at vilkårene i de etiske retningslinjene er oppfylt, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Slike saker vil bli behandlet på vanlig måte etter gjeldende rutiner for offentliggjøring i etterkant av eventuelle uttrekk. Etikkrådet har i sitt brev beskrevet saker det er kjent at rådet ser på – Israel Electric Corporation (IEC) – og saker som rådet har til utredning.

___________________

Les også:

Brev til Etikkrådet fra Finansdepartementet 7. januar 2009.
Svarbrev fra Etikkrådet til Finansdepartementet 19. mars 2009.