Historisk arkiv

Flaggkrav i rederiskatteordningen for 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Etter skatteloven § 8-11 åttende og niende ledd gjelder regler om flaggkrav i den norske rederiskatteordningen. Selskaper som har under 60 prosent EØS-registrert tonnasje, må opprettholde eller øke denne andelen for å kvalifisere for rederiskatteordningen.

Etter skatteloven § 8-11 åttende og niende ledd gjelder regler om flaggkrav i den norske rederiskatteordningen. Selskaper som har under 60 prosent EØS-registrert tonnasje, må opprettholde eller øke denne andelen for å kvalifisere for rederiskatteordningen. Dette kravet gjelder likevel ikke dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje under den norske rederiskatteordningen per 31. desember i det foregående året er opprettholdt eller økt sammenlignet med året før.

Tall innhentet fra Sentralskattekontoret for storbedrifter viser at den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor rederiskatteordningen per 31. desember 2008 er redusert sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember 2007. Dette innebærer at det vil gjelde et flaggkrav i rederiskatteordningen på selskapsnivå, eventuelt konsolidert selskapsnivå, for inntektsåret 2009.

Det vises til brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 29. september 2009.