Historisk arkiv

Ingen moms på musikkfestivaler og konserter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen vil ikke foreslå moms på billetter til musikkfestivaler, konserter og fri scenekunst som standup, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Illustrasjonsbilde: Musikkfestival- Regjeringen vil ikke foreslå moms på billetter til musikkfestivaler, konserter og fri scenekunst som standup, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Jeg er veldig glad for at vi har funnet en løsning som er til det beste for hele kulturlivet, og som bygger opp under regjeringens milliardsatsing på kultur, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

I statsbudsjettet for 2009 ga Regjeringen en bred gjennomgang av en offentlig utredning om merverdiavgift på kultur- og idrettsområdet. Formålet med Kulturmomsutvalgets utredning var å utvide momsgrunnlaget, og legge til rette for et mer oversiktlig og helhetlig regelverk som gir mindre byråkrati og lavere administrative kostnader.

Utredningen var på høring i 2008. Noen av høringsinstansene var positive og andre var negative til forslagene i utredningen. Regjeringen går nå grundig gjennom disse høringsinnspillene.

- Innspillene fra de berørte aktørene er viktige for vårt arbeid med denne saken. Det er imidlertid allerede nå klart at Regjeringen ikke vil gå inn for utvalgets forslag om å legge moms på billetter til musikkfestivaler, konserter og fri scenekunst som standup, sier finansminister Kristin Halvorsen.