Historisk arkiv

Ny forsinkelsesrente fra 1. januar 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2010. Rentesatsen skal være 8,75 prosent.


Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 7 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.

Les mer om forsinkelsesrente her
Se også Finansdepartementets forsinkelsesrentekalkulator
Retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente