Historisk arkiv

Brev til høringsinstanser - regler om godtgjørelse i finanssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

25. juni 2010 sendte Finansdepartementet et forslag om regler om lønn, bonus og annen godtgjørelse i finanssektoren på høring. I dag har Finansdepartementet sendt et brev til høringsinstansene.

25. juni 2010 sendte Finansdepartementet et forslag om regler om lønn, bonus og annen godtgjørelse i finanssektoren på høring. I dag har Finansdepartementet orientert høringsinstansene om Europaparlamentets vedtak om CRD-III-direktivet 7. juli 2010, og bedt dem ta hensyn til dette vedtaket i sine høringssvar til departementet.

Les brevet her.
Pressemelding fra Europaparlamentet 30. juni 2010
Pressemelding fra Europaparlamentet 7. juli 2010
Les mer om forslaget til regler om lønn, bonus og annen godtgjørelse i finanssektoren.