Historisk arkiv

Finansdepartementet

Med bærekraftig utvikling på agendaen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Lester R. Brown og finansminister Sigbjørn Johnsen deltok i dag på Møteplassen for bærekraftig utvikling. Brown foreleste blant annet fra sin siste bok, Plan B 4.0.

Lester R. Brown og finansminister Sigbjørn Johnsen

Foredraget kan sees på Nett-TV

Lester R. Brown bidro til å utvikle begrepet bærekraftig utvikling og har skrevet eller vært med på å skrive mer enn 50 bøker. Han ledet Worldwatch Institute gjennom deres første 26 år. I dag er Brown leder for Earth Policy Institute, med hovedsete i Washington D.C.