Historisk arkiv

Nordisk-baltisk samarbeidsavtale på finansområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Norges Bank, Finanstilsynet og Finansdepartementet har, sammen med sentralbankene, finanstilsynene og finansdepartementene i Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen og Sverige, inngått en avtale om samarbeid for å forebygge, håndtere og løse eventuelle problemer i banker med virksomhet i flere av landene.

Samarbeidsavtalen regulerer informasjonsutveksling og koordinering med sikte på å redusere risiko for spredning av kriser og å øke muligheten for effektiv krisehåndtering. Den er en regional utbygging av samarbeidsavtalen mellom myndighetene i EØS-statene om koordinering og samarbeid ved håndtering av grensekryssende finansielle kriser.

Les mer:
Felles pressemelding om avtalen
MoU