Historisk arkiv

Norsk støtte til Island står fast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

ABC Nyheter skriver på sine nettsider at "Regjeringen har ombestemt seg i den nye situasjonen som har oppstått på Island". Dette medfører ikke riktighet. - Norge står ved sine forpliktelser overfor Island gjennom de lån som er stilt til disposisjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

ABC Nyheter skriver på sine nettsider at "Regjeringen har ombestemt seg i den nye situasjonen som har oppstått på Island". Dette medfører ikke riktighet.
- Norge står ved sine forpliktelser overfor Island gjennom de lån som er stilt til disposisjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Regjeringen har ikke gjort de såkalte Icesave-avtalene mellom Island, Nederland og Storbritannia til en betingelse for videre utbetaling av det norske lånet til Island. Det som imidlertid er en betingelse er at IMFs styre godkjenner neste gjennomgang av Islands stabiliseringsprogram, og at Island står ved sine innskytergarantiforpliktelser i henhold til EØS-avtalen, noe den islandske regjeringen har understreket at Island gjør, sier finansminister Johnsen. En løsning på Icesave-saken vil imidlertid være viktig i denne sammenhengen.

- Vi hilser velkommen en utvikling som fører til bred støtte i IMFs styre for kommende gjennomgang av Islands IMF-program, sier finansminister Johnsen.