Historisk arkiv

Ny forsinkelsesrente fra 1. januar 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2011. Rentesatsen skal være 9,00 prosent p.a. Dette innebærer at renten er uendret.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 7 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.