Historisk arkiv

Oppheving av utelukkelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har etter råd fra Etikkrådet besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet United Technologies Corp.

Finansdepartementet har etter råd fra Etikkrådet besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet United Technologies Corp.  Bakgrunnen for beslutningen er at selskapet ikke lenger er involvert i virksomheten som dannet grunnlag for utelukkelsen. 

United Technologies ble utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU) i januar 2006 på grunn av at selskapet var involvert i produksjon av kjernevåpen. Kjernevåpen faller inn under den kategorien av våpen som Pensjonsfondet i følge de etiske retningslinjene ikke kan investere i, dvs. våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Etikkrådet har funnet at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er tilstede, fordi United Technologies ikke lenger produserer våpensystemet MX ICBM, som utelukkende har hatt som funksjon å kunne frakte kjernefysiske stridshoder. Som følge av nedrustning av USAs kjernevåpenarsenaler er dette våpensystemet nå avviklet, og dermed er utvikling og oppgradering av dets missilsystemer også avsluttet. Etikkrådet har på denne bakgrunn tilrådd at United Technologies ikke lenger skal være utelukket fra SPU. Finansdepartementet har besluttet å følge rådet.

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland på www.etikkradet.no