Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regnskapsmessig behandling av ny AFP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om en vurdering av hvordan ny AFP-ordning i privat sektor skal klassifiseres og behandles iht. hhv. norsk og internasjonal regnskapsstandard.

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om en vurdering av hvordan ny AFP-ordning i privat sektor skal klassifiseres og behandles iht. hhv. norsk og internasjonal regnskapsstandard. Departementet har også bedt om en vurdering fra Arbeidsdepartementet og fra Finanstilsynet om hvilke forhold ved ny AFP-ordning i privat sektor som eventuelt kan endres for å påvirke den regnskapsmessige vurderingen av ordningen, uten at ordningen endrer karakter mht. foretakenes plikter og arbeidstakernes rettigheter.

Departementet har videre bedt om at Finanstilsynet gir en bekreftelse på at det for regnskapsår som begynner i 2011 uansett vil være adgang til å behandle ny AFP regnskapsmessig som en innskuddsordning, jf Norsk Regnskapsstiftelses uttalelse 23. mars 2010 om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor.

Se også:
Brev til Finanstilsynet
Brev til Arbeidsdepartementet
Brev til Felleskontoret for LO/NHO–ordningene

Til toppen