Historisk arkiv

Seminar om aktiv forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet arrangerer seminar onsdag 20. januar 2010 for å diskutere aktiv forvaltning av SPU. Følg seminaret direkte på nett-TV.

Finansdepartementet arrangerer seminar onsdag 20. januar 2010 for å diskutere aktiv forvaltning av SPU. Følg seminaret direkte på nett-TV.

Finansdepartementet har tidligere varslet en bredt anlagt prosess for evaluering av den aktive forvaltningen. Finansdepartementet ba i den sammenheng Mercer Ltd. og tre internasjonalt anerkjente eksperter bestående av professorene Andrew Ang (Columbia Business School), Stephen Schaefer (London Business School) og William N. Goetzmann (Yale School of Management) å forberede rapporter. Disse ble offentliggjort i desember, og vil bli presentert på seminaret. Departementet har invitert uavhengige eksperter til å kommentere rapportene.

Seminaret arrangeres på Oslo Plaza kl. 11.00-17.00. Se agenda for mer informasjon.

__________

Mer informasjon:
Rapportene er tilgjengelig her
Finansdepartementets prosess for evaluering av den aktive forvaltningen i SPU

__________

Fordrag og forberdte kommentarer:

Welcome speech by the minister of finance, Mr. Sigbjørn Johnsen

 

Session 1: Evaluation of active management of the Government Pension Fund Global

Presentation of the Ang/Schaefer/Goetzmann report, Evaluation of active management in the Government Pension Fund Global

Presented by the authors:
Andrew Ang, Columbia Business School
Stephen Schaefer, London Business School
William Goetzmann, Yale School of Management

Discussion with invited commentators, Sung Cheng Chih, Espen EckboTrond Døskeland and Bruno Gerard.


Session 2: Active management in large, long term funds

A presentation of Mercer’s reports to the Ministry of Finance on active management
Divyesh Hindocha, Partner, Mercer
Emma Hunt, Principal, Mercer .

A presentation of Norges Bank’s views on active management of the Government Pension Fund Global by Mr. Yngve Slyngstad, CEO, Norges Bank Investment Management.