Forsiden

Historisk arkiv

Feil om el-biler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Vi har ingen konkrete planer om å endre verken avgiftsfordelene eller andre fordeler elbilene har, sier statssekretær Kjetil Lund.

En artikkel i Aftenposten i dag gir inntrykk av at Regjeringen i løpet av kort tid vil fjerne fordelene elbilene har. Det er feil. - Vi har ingen konkrete planer om å endre verken avgiftsfordelene eller andre fordeler elbilene har. Det jeg har sagt er det samme som miljøbevegelsen sier, nemlig at det er naturlig at regelverket vurderes når antallet elbiler på norske veier blir veldig høyt. Eventuelle endringer ligger nok et stykke fram i tid, sier statssekretær Kjetil Lund.

Elbiler har en rekke fordeler. Innenfor skatte- og avgiftssystemet har elbiler fritak for merverdiavgift, engangsavgift og veibruksavgift, lav årsavgift og gunstig firmabilbeskatning. I tillegg har elbilene eksempelvis adgang til å kjøre i kollektivfeltet, gratis parkering og gratis ladestasjoner.

Den rødgrønne regjeringen har gjennomført den største omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning noen sinne, og dette har bidratt til at biler med lave utslipp har fått redusert avgiften betydelig.  - Vi har varslet at vi i det kommende statsbudsjettet vil foreta en gjennomgang av bilavgiftene med sikte på å fortsette den miljøvennlige omleggingen, sier Kjetil Lund.