Historisk arkiv

Johnsen møtte svenske kolleger om innskuddsgaranti

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte i dag den svenske finansminister Anders Borg og den svenske finansmarkedsministeren Peter Norman i Stockholm. Der la Johnsen fram Norges synspunkter i forbindelse med at EU-kommisjonens forslag for garantidekning for bankinnskudd er under behandling i Ministerrådet.

- I møtet med mine svenske kollegaer vektla jeg at det er fullt mulig å beholde den norske garantiordningen uten at det forstyrrer konkurransen med andre nordiske banker. Vi møtte forståelse for at dette er en svært viktig sak for Norge, ikke minst for å sikre tilliten til det norske banksystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
 
Norge har i dag en garanti for bankinnskudd på 2 millioner kroner per innskyter per bank. EUs innskuddsgarantidirektiv innebærer en totalharmonisering av garantinivået på 100 000 euro. Dersom Norge skulle ha fulgt opp direktivet, ville det innebære en reduksjon av innskuddsgarantidekningen på hele 60 prosent i Norge, fra 2 millioner kroner per innskyter per bank, til om lag 800 000 kroner.

– Det var et konstrutivt møte, der vi også diskuterte et nordisk samarbeid om gjennomføringen av de nye kapitaldekningsreglene EU nå er i ferd med å utforme i lys av Basel III forslagene.

Finansmarkedsministeren Peter Norman, finansminister Anders Borg og finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansmarkedsministeren Peter Norman, finansminister Anders Borg og finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: Runar Malkenes


Norge har i lang tid arbeidet aktivt på mange plan overfor EU for å kunne beholde den norske innskuddsgarantiordningen, se blant annet den kronologisk oversikten over Regjeringens arbeid med å bevare den norske innskuddsgarantien.