Historisk arkiv

Finansministeren i Budapest om innskuddsgaranti

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte i dag den ungarske økonomiministeren György Matolcsy. Hensikten med møtet var å forklare Norges behov for å beholde gjeldende garantidekning for bankinnskudd.

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte i dag den ungarske økonomiministeren György Matolcsy.

Norge har i dag en garanti for bankinnskudd på 2 millioner kroner per innskyter per bank. EUs innskuddsgarantidirektiv innebærer en totalharmonisering av garantinivået på 100 000 euro. Dersom Norge skulle fulgt opp direktivet innebærer det en reduksjon av innskuddsgarantidekningen fra 2 millioner kroner per innskyter per bank, til om lag 800 000 kroner.
– Det er svært viktig å bevare det norske dekningsnivået for å sikre folks trygghet for egne sparepenger, og for å sikre tilliten til banksystemet i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Norge har i lang tid arbeidet aktivt på mange plan overfor EU for å kunne beholde den norske innskuddsgarantiordningen, og den siste tiden har det kommet positive signaler fra beslutningstakere i EU. Saksordfører for innskuddsgarantisaken i finanskomiteen (ECON) i Europaparlamentet, Peter Simon, har nylig foreslått en endring som ivaretar Norges behov. I tillegg har EUs kommissær for indre marked og tjenester, Michel Barnier,uttrykt et ønske om å finne en løsning slik at Norge kan beholde sitt høye dekningsnivå. Videre har den tyske finansminister, Dr. Wolfgang Schäuble, i et brev nylig uttalt at han er ”confident that a solution will be found which will enable Norway to retain its present coverage level”, og at den tyske regjeringen vil være mottakelig for en slik løsning.
                                                                                                                                               
Ungarn har formannskapet i Rådet for den Europeiske union denne perioden, og økonomiminister György Matolcsy leder rådet for økonomi- og finansministre (Ecofin). Finansminister Sigbjørn Johnsen var derfor i dag i Budapest for å diskutere innskuddsgarantisaken.
– Det var et positivt møte, og den ungarske økonomiministeren hadde god forståelse for Norges behov. Vårt mål er at Rådet i sin behandling av saken gir oss samme støtte som vi nylig har fått signaler om fra Europaparlamentet og EU-kommisjonen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte også Ungarns sentralbanksjef András Simor.

Se også kronologisk oversikt over Regjeringens arbeid med å bevare den norske innskuddsgarantien.