Historisk arkiv

Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet legges fram i dag. Handlingsplanen inneholder tiltak for blant annet bedre samarbeid og mer effektive sanksjoner og kontroller. – Hovedmålet med den nye planen er at den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet skal bli bedre, mer effektiv og mer synlig, sier statssekretær Roger Schjerva.

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet legges fram i dag. Handlingsplanen inneholder tiltak for blant annet bedre samarbeid og mer effektive sanksjoner og kontroller.
– Hovedmålet med den nye planen er at den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet skal bli bedre, mer effektiv og mer synlig, sier statssekretær Roger Schjerva.

Handlingsplanen inneholder blant annet tiltak mot skatte- og avgiftskriminalitet. En trusselvurdering fra ØKOKRIM rangerer skatte- og avgiftskriminalitet som den økonomiske kriminalitetsformen som utgjør den største risikoen for samfunnet og borgerne. - Den seriøse delen av næringslivet får store vanskeligheter med å konkurrere mot dem som ikke betaler skatter og avgifter. En stadig økning i skatte- og avgiftsunndragelsene kan på sikt føre til at den norske arbeidslivsmodellen kan bli truet. Det er derfor viktig at vi engasjerer oss i den trusselen mot velferdssamfunnet som skatte- og avgiftsunndragelser utgjør, sier statssekretær Roger Schjerva.

Det er viktig med en kontinuerlig innsats mot økonomisk kriminalitet. De tiltak som planen tar opp, skal gjennomføres i løpet av en treårs periode. I tilknytning til alle tiltak er det oppført et ansvarlig departement, som skal se til at tiltakene følges opp innenfor denne perioden.

Statssekretær Roger Schjervas presentasjon av handlingsplanen
Les planen her
Pressemelding om FATF
Nett-TV fra presentasjonen