Historisk arkiv

Møte om bilavgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statssekretær Kjetil Lund møtte i dag miljøorganisasjoner, bilbransjen og andre relevante aktører for å få innspill om bilavgifter. Møtet er et ledd i Regjeringens varslede gjennomgang av avgiftene på drivstoff og kjøretøy.

Statssekretær Kjetil Lund lytter til organisasjonene

Statssekretær Kjetil Lund møtte i dag miljøorganisasjoner, bilbransjen og andre relevante aktører for å få innspill om bilavgifter. Møtet er et ledd i Regjeringens varslede gjennomgang av avgiftene på drivstoff og kjøretøy.

I statsbudsjettet 2011 varslet Regjeringen at den ser behovet for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på både drivstoff og kjøretøy. Regjeringen legger vekt på at ulike interesser skal få muligheten til å bli hørt i denne prosessen. – Det er viktig og nyttig å lytte til den kunnskapen de ulike organisasjonene og aktørene besitter på dette området. Derfor hadde jeg i dag et møte med relevante aktører hvor de fikk muligheten til å presentere sine synspunkter på og eventuelle forslag til endringer av bilavgiftene, sier statssekretær Kjetil Lund.

Regjeringen har ved tidligere budsjetter lagt om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, eksempelvis ved å innføre CO2-utslipp som en av hovedkomponentene i engangsavgiften fra 2007. Fra 2008 ble årsavgiften miljødifferensiert, og fra 2009 ble CO2-komponenten justert for å gjøre det mer lønnsomt å kjøpe biler med lave CO2-utslipp. I budsjettet for 2010 fulgte Regjeringen opp med forslag til endringer som gjør det enda mer lønnsomt å kjøpe biler med lave CO2-utslipp.

– Dette var et nyttig møte. Vi fikk gode innspill og vil ta med oss disse i det videre arbeidet med gjennomgangen av bil- og drivstoffavgiftene. Samtidig registerer jeg at de ulike organisasjonene vektlegger ulike forhold og har ulike syn på hva som er et godt avgiftssystem. Dette illustrerer at det ikke finnes et åpenbart optimalt system, men at dette er område der ulike hensyn må balanseres på en god måte. Regjeringen vil presentere gjennomgangen og foreslå eventuelle endringer i framtidige budsjetter, sier statssekretær Kjetil Lund.

Innlegg av Lars Haltbrekken, fagleder for energi, klima og samferdsel i Naturvernforbundet

Disse deltok på møtet:

 • Erik Andersen, direktør i Bilimportørenes landsforening (BIL).
 • Stig Morten Nilsen, adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund (NBF).
 • Guri Tajet, leder for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender.
 • Kari Asheim, fagansvarlig transport i Bellona.
 • Lars Haltbrekken, fagleder for energi, klima og samferdsel i Naturvernforbundet.
 • Erik Birkeland, seniorrådgiver i Norsk petroleumsinstitutt (NP).
 • Jan Olav Alstad, politisk rådgiver i Norges Automobilforbund (NAF).
 • Jan-Terje Mentzoni, vise adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).
 • Rune Haaland, generalsekretær i Norsk elbilforening (Norstart) og leder for rådet for elektrifisering av vegtransport.
 • Gøril Andreassen, politikkansvarlig og avdelingsleder for transport og Eivind Steen fra Zero.
 • Anne Elisabeth Eiksrud, politikk- og næringslivssjef i  Norges Astma- og allergiforbund (NAAF).
 • Cato Kjølstad, Norsk bioenergiforening (Nobio)