Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge tilbyr lån til IMF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte i dag et brev til administrerende direktør i Det internasjonale valutafondet (IMF) med tilbud om å stille inntil 6 mrd. SDR til disposisjon for organisasjonen gjennom en bilateral låneavtale, gitt Stortingets samtykke. Beløpet tilsvarer om lag 55 milliarder kroner. Det vil representere en dobling av Norges samlede låneramme til IMF.

- Vi har sterk interesse av økonomisk og finansiell stabilitet internasjonalt. Norge har betydelige internasjonale reserver. Det er derfor naturlig at vi deltar i en innsats for å styrke IMFs utlånskapasitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Arbeidsledigheten er høy i mange land, særlig blant unge. Der er derfor nødvendig å skape rom for vekst som kan redusere ledigheten. Dette vil også være i tråd med budskapet fra den felles ILO/IMF-konferansen som vi var vertskap for i Oslo høsten 2010, sier Johnsen.

De norske lånemidlene vil bli stilt til disposisjon for IMFs generelle utlånsvirksomhet. Dermed blir de tilgjengelige for alle IMFs medlemsland og ikke øremerket en bestemt region eller gruppe av land.


Mer om lån til IMF
Tilbudet gjelder en bilateral låneavtale som IMF kan trekke på over tid og ved behov. Hvert trekk vil ha en egen tilbakebetalingsplan. Sikkerheten for lån til IMF er meget god. Det er presedens for at IMF får tilbakebetalt sine fordringer før andre kreditorer. De 187 medlemslandene i IMF er i tillegg solidarisk ansvarlig for tilbakebetaling av bilaterale lån, som det Norge nå stiller med. Avkastningen på trukne beløp under lånerammen vil være SDR-renten. Den er en sammenveiing av kortsiktige statspapirrenter i amerikanske dollar, euro, britiske pund og japanske yen.


 

Les også:
Pressemelding fra Statsministerens kontor
Brev fra finansminister Johnsen til IMF-direktør Lagarde

 

SDR: IMFs spesielle trekkrettigheter (”Special Drawing Rights”). Verdien er et vektet gjennomsnitt av amerikanske dollar, britiske pund, euro og japanske yen. En SDR var 19. desember 2011 lik 9,14 norske kroner.

Til toppen